Şirket Genel Bilgileri

Şirketin Unvanı LDR TURİZM A.Ş.
Faaliyet Konusu Şirket Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği üzere faaliyet amaç ve konuları aşağıdaki gibidir; Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile motorlu taşıtlarını satın almak satmak edinmek kiraya vermek kiralamak aracılığını komisyonculuğunu yapmak söz konusu motorlu taşıtların ve bunların yedek parçalarının makine yağlarının aksam ve aparatlarının süs ve aksesuarlarının alımı satımı acentalığını yapmak pazarlamak ithalatını ve ihracatını yapmak. Turizm yatırımcılığı, acentalığı, irtibat bürosu kurmak, işletmek, tur ve gezi programları düzenlemek, otel restoran motel kamping kafeterya işletmeciliği yapmak, her türlü nakil için bilet satışı yapmak. Konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlara ait malzeme, aparat, cihaz ve benzeri eşyaların ithal ve ihracatını yapmak, fuarlarda sunmak, pazarlamak, dağıtmak. Her türlü turizm faaliyeti ve yatırımları yapmak. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmaktır.
Şirketin Süresi Süresiz
Şirket Sermayesi 66.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 265.000.000 TL
Tescil Tarihi 11.08.2010
Şirket Merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 K:14 D:55-56 Sarıyer İstanbul
Telefon No 0 (212) 347 58 00
Faks 0 (212) 274 86 66
Elektronik Posta Adresi info@liderfilo.com.tr, yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr
İnternet Adresi www.liderfilo.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi ldrturizm@hs03.kep.tr
Kayıtlı Olduğu Sicil İSTANBUL
Sicil No 744414
Vergi Dairesi İSTANBUL – Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi No 6080560081
Mersis No
0608056008100003
Bağımsız Denetim Kuruluşu EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeye Başladığı Tarih 04.04.2022
Borsa Kodu LIDER
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST HALKA ARZ / BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ
Şirket Paylarının İşlem Gördüğü Borsa Pazarı YILDIZ PAZAR