Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri

LDR TURİZM A.Ş.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı (Adet) Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu B Grubu
METİN BAROKAS 26.500.000 87.500.000 69,09 220.000.000 81,18
LDR TURİZM A.Ş. 4.360.000 2,64 4.360.000 1,61
DİĞER 46.640.000 28,27 46.640.000 17,21
TOPLAM 26.500.000 138.500.000 100,00 271.000.000 100
165.000.000

 

*Sermayede Doğrudan ve Dolaylı Olarak %5 ve Daha Fazla Paya Sahip Olan Gerçek/Tüzel Kişiler
*Bu tablodaki veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından yayımlanmakta ve güncellemekte olup güncel bilgiye

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yer alan Şirketimiz sayfasından ulaşabilirsiniz. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4310-ldr-turizm-a-s

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 26.500.000 TRY %16,06 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 138.500.000 TRY %83,94 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Esas Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca A Grubu paylara Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır.

Esas Sözleşme’nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Esas Sözleşme’nin 9. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.