Genel Kurul

Genel Kurul İç Yönergesi

LDR Genel Kurul İç Yönergesi

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

14 Nisan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28 Haziran 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

21 Şubat 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30 Aralık 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

26 Ağustos 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

17 Ağustos 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

18 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı

04 Ocak 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

16 Ekim 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

23 Mart 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
31 Ekim 2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
10 Temmuz 2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
21 Haziran 2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
21 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

04 Aralık 2018 Tarihli Olaganüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

19 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

08 Ocak 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

08 Ağustos 2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Genel Kurul Hazirun Listesi

LIDER 2022 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 14042023

LIDER 2021 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 28062022

Vekaletname Örneği

Vekaletname Örneği

Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevapları

LDR Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevapları