İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynakları politikası; çalışana değer veren, gelişim ve değişime açık, bilgi, birikim ve tecrübeye önem veren, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, çalışanlarını yaratıcılığa teşvik eden, müşteri odaklı bir şirket olarak insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak personelin seçilmesi, işe alınması, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi insan kaynakları politikamızın hedefidir.